Home

Louk Bour op de trapEen mens is voortdurend in ontwikkeling.

Waar het om gaat in dit leven, deze dag, dit uur en moment is balans vinden en bewaren in alles wat je doet.
Deze balans te vinden is naar mijn mening een continu proces waarbij ik je kan helpen. Op die manier zoek je de balans tussen wie jij bent en de wereld om je heen waar jij onderdeel van bent.

Weinig mensen hebben de moed om risico's te nemen. Dus ook om dingen te doen die zij echt willen en waar hun wensen naar uit gaan. Dit komt vaak voort uit faalangst en niet geloven in jezelf.

Geloof is je hart volgen, datgene doen waarvan je hart gelooft dat het mogelijk is, zelfs al is het niet met het verstand te beredeneren.
   

                      Louk Bour

Design by: Thimp